Thông số kĩ thuật :

-          Dảinhiệt độđo :  G5 : 150/ 1800C& P7 : 10/800oC

-          Độ chính xác : ±1%of reading

-          Nhiệt độ môi trường hoạt động: 0-50 C

-          Sử dụng4 PinAA hoặc nguồn ngoài 6-9Vdc, 200mA

-          Màn hình hiện thị : có thể chọn chế độ hiển thị oC hoăc oF, LCD 4 ký tự ( có đèn nền )

Ứng dụng :

-          SP chuyên dùng cho mục đích chẩn đoán bảo trì máy móc, giám sát chất lượng thiết bị ( Electrical Connector , Plant Maintenance, Paper production,.. )

Mã hàng khuyến cáo :

RAYR3i LRL2 U / RAYR3i LRSCL2 U / RAYR3i LTSC U