Lợi ích :

- Chạy liên tục 100% ( modulationg duty cycle )

- Sai số điều khiển : có thể điều chỉnh từ 0.05% to 5%

- Động cơ chỉ chạy khi độ dịch chuyển van được yêu cầu

Ưu điểm :

- Độ chính xác của vị trí  : < 0.15% of full rotation

- Độ tuyến tính : có thể đạt tới độ chính xác tới 0.05% of full rotation

-

Đặc điểm :

- Tín hiệu điều khiển : 4 to 20mAdc hoặc xung 

- Hệ thống dầu thủy lực khép kín, không yêu cầu tank chứa ngoài 

- Có lựa chọn spring return đưa về vị trí ban đầu khi mất điện

- Bộ điều khiển sử dụng bộ vi xử lý rất tin cậy và linh hoạt

Ứng dụng :

- Coke Oven Cross Over Valve Pressure Control

- Metering Balance Valves and Meter Back Pressure Valves

- Pump Station Pressure Control