+ Là thiết bị được sử dụng trong việc đo đếm điện năng tiêu thụ, sử dụng cho điện 1P và 3P cân bằng hoặc không cân bằng, xuất 1 xung cho 1kwh, đo dòng điện và điện áp từng pha, pha với pha, tần số, Kwh, Kvarh, hệ số cosphi.

+ Có khả năng kết nối RS485 liên kết với máy tính qua phần mềm. 

+ Kết nối được với 255 đồng hồ cho 255 khu vực cần đo điện đưa về máy tính để quản lý. 
+ Sử dụng phần mềm Powersoft của hãng Carlo Gavazzi để kết nối server đưa ra giá tiền hàng tháng cho từng khu vực và xuất file exel và gửi email cho nhà quản lý. 
+ Có khả năng tính tiền theo đồng hồ ba giá, tùy vào đơn giá nhập trên phần mềm kết nối hệ thống SCADA thông qua kepserver và các phần mềm phụ trợ 
 
Hình ảnh sản phẩm :