+ Cấp chính xác +/-0.5% F.S ( Current/volcatge ) 

+ Hiển thị nhiều tham số 

+ Màn hình hiển thị liên tục các biến, cỡ 3 hàng x 3 số 

+ Đo giá trị sóng hài / sóng méo 

+ Nguồn cấp 24V, 48V, 115V,230V, 50-60Hz

+ Tiêu chuẩn bảo vệ IP65

+ Kích thước mặt đồng hồ 96x 96mm

+ Có chuẩn truyền thông RS422/485 ( lựa chọn ) 

+ Có chức năng cảnh báo quá dòng, quá điện áp trên màn hình