Hình ảnh thi công, lắp đặt tủ điều khiển Chiller _ BV sản nhi Hưng Yên
Hình ảnh thi công, lắp đặt tủ điều khiển Chiller _ BV sản nhi Hưng Yên
Hình ảnh thi công và lắp đặt tủ điều khiển Chiller 
Dự án điều khiển và giám sát kho lạnh tại nhà máy DABACO _ Bắc Ninh
Dự án điều khiển và giám sát kho lạnh tại nhà máy DABACO _ Bắc Ninh
Hệ thống điều khiển và giám sát kho lạnh 
Hình ảnh thi công hệ thống đo và cảnh báo rò gỉ khí độc ( Toxic Gas )
Hình ảnh thi công hệ thống đo và cảnh báo rò gỉ khí độc ( Toxic Gas )
Hệ thống đo, thu thập, hiển thị & cảnh báo dò rỉ khí độc NH3, H2S
Hình ảnh thi công lắp đặt hệ thống cân ô tô 80 tấn
Hình ảnh thi công lắp đặt hệ thống cân ô tô 80 tấn
Thi công và lắp đặt bàn cân ô tô 80 tấn