Camera nhiệt chuyên dụng cho môi trường khắc nghiệt
Liên hệ
SP chuyên dụng giám sát nhiệt độ vỏ lò xi măng
Liên hệ
SP chuyên dụng đo cho quá trình sản xuất kính và nhựa.
Liên hệ
SP chuyên dùng cho giám sát chất lượng và bảo...
Liên hệ
Súng đo nhiệt độ cầm tay, thế hệ mới  Stronger Simpler...
Liên hệ
Fiber - Optic Thermometer  Có khả năng đo nhiệt độ mục tiêu...
Liên hệ
Ratio IR sensor, Dải đo nhiệt độ : 600º to 3000ºC (1112º to 5430ºF)
Liên hệ
SP đo nhiệt độ không tiếp xúc trong môi trường khắc nghiệt, nhiệt...
Liên hệ